Vietjet sắp bán gần 18 triệu cổ phiếu quỹ

HĐQT Vietjet vừa thông qua phương án bán hơn 17,7 triệu cổ phiếu, tương đương 3,28% vốn điều lệ.

Theo Vietjet, việc bán cổ phiếu quỹ để bổ sung nguồn vốn phục vụ chiến lược mở rộng sản xuất, kinh doanh, sẵn sàng nguồn cho giai đoạn phục hồi năm 2021.

Với giá chốt phiên 8/3 là 136.000 đồng mỗi cổ phiếu, Vietjet có thể thu về trên 2.400 tỷ đồng từ thương vụ trên. Hãng dự kiến thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ trong I và II năm nay.

Khối cổ phiếu quỹ này được Vietjet mua vào cuối tháng 8/2019 bằng nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận để lại, với giá bình quân là 132.063 đồng. Hồi tháng 6/2020, Vietjet cũng từng thông báo dự kiến chuyển nhượng 17,7 triệu cổ phiếu quỹ vì có nhà đầu tư chiến lược quan tâm.

Cả năm 2020, Vietjet đạt doanh thu 18.210 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với năm trước đó vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, hãng bay này vẫn ghi nhận khoản lãi sau thuế hợp nhất 70 tỷ đồng. Đây cũng là một trong số ít hãng bay trên thế giới có lãi, không sa thải nhân viên trong năm đại dịch.