nhà máy sản xuất của CÔNG TY SDC 

đã ĐẠT tiêu chuẩn SMETA 4-Pillar

Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại và Dịch vụ quảng cáo SDC đã vượt qua đánh giá 4-PILLAR (version 6.1) của SMETA, bao gồm các tiêu chuẩn sau:

  1. Lao động
  2. Sức khỏe và An toàn
  3. Môi trường
  4. Đạo đức kinh doanh

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn lao động, sức khỏe và an toàn, môi trường và đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp. Các cuộc đánh giá SMETA có thể được thực hiện dựa trên 2 trụ cột, hoặc 4 trụ cột (SMETA 2 pillar và SMETA 4 pillar)