Tư vấn thiết kế, sản xuất và lắp đặt POSM G care

Hình ảnh các sản phẩm được thực hiện bởi công ty quảng cáo SDC tại G Care, Võ Văn Tần, Tp.HCM
📞Hotline: 0934183030 – Mr. Tởi

Tên dự án

Thiết kế, sản xuất và thi công lắp đặt quầy kệ, POSM G care

Vị trí

G care - Võ Văn Tần, Tp.HCM

Hạng mục thực hiện

Tư vấn thiết kế, sản xuất và thi công lắp đặt quầy kệ, POSM

Thể loại

Tư vấn thiết kế, sản xuất và thi công lắp đặt quầy kệ, POSM

Diện tích

Hoàn thành

Tháng 5/2022

Các dự án khác